Villkor för Fjällsäkerhetsappen

Vid användning av Fjällsäkerhetsappen godkänner du, utöver de särskilda villkoren nedan, Användarvillkoren och Sekretesspolicyn som finns att läsa på www.trygve.se, och förbinder dig att följa dem.

Särskilda villkor

Personuppgifter och information om användare används i syfte att förbättra fjällsäkerheten för användaren själv, personer i sin omgivningen och för arbetet med att utveckla fjällsäkerheten. Som användare ger du Polisen/Fjällräddningen och United Eyes AB rätt att använda den information som du eller din telefon registrerar vid ett färdmeddelande. Vid försvinnanden kan informationen komma att spridas till andra parter, exempelvis Missing People, civilförsvaret eller allmänheten.

Färdmeddelanden finns tillgängliga för Polisen/fjällräddning för användande vid eftersök av försvunna personer i fjällmiljö.

Som användare av tjänsten ger du United Eyes möjlighet att skicka information, exempelvis nyhetsbrev, genom e-post, SMS eller direkt genom Fjällsäkerhetsappen.